چمن مصنوعی

چه الیاف برای چمن مصنوعی مناسب است؟

چه الیاف برای چمن مصنوعی مناسب است؟ همه چمن مصنوعی برابر نیست. تولید کنندگان مختلف تولید چمن مصنوعی را به مشخصات مختلف و کیفیت های مختلف. نگاهی به الیاف چمن فردی،

الیاف چمن مصنوعی

الیاف چمن مصنوعی ظاهر و احساس سطح روی چمن مصنوعی را فراهم می کنند و بخش مهمی از نحوی عملکرد سیستم ورزشی برای کمک به اطمینان از عملکرد آنها در عملکرد های مختلف می باشد.

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی

وضعیت آشفته ی بازار چمن مصنوعی با توجه به ممنوعیت واردات چمن مصنوعی چه ورزشی و تزیینی و کمرنگ شدن چمن های مصنوعی با کیفیت اروپایی ،بازار شفاف و روشنی برای مصرف

اهمیت چمن های مصنوعی

اقتضاعات عصر جدید دنیایی که در آن زندگی می کنیم بر پایه ی مولفه ها و اصول متفاوتی می چرخد. امروزه اقتصاد، الزامات محیط زیستی، جنبه های زیبایی شناسی و بسیاری دیگری از

نکاات مهم در مورد چسب کاری نصب چمن مصنوعی

در زمان نصب چمن مصنوعی باید به یکسری نکات توجه کنیم تا کار نصب به بهترین شکل ممکن انجام شود. اگر نصب شما در حیطه ورزشی است یا نصب در اماکنی که در دسته سطوح خاص قرار می

گسترش استفاده از چمن مصنوعی

استفاده از چمن مصنوعی به طور گسترده ای توسط اکثر جوامع به رسمیت شناخته شده است، همراه با گسترش سرمایه گذاری در صنعت و گسترش کسب و کار، این صنعت از استادیوم های سنتی، به

عوامل موثر در تعیین قیمت چمن مصنوعی

اصولا مکانیسم بافت چمن مصنوعی مثل رواندازهای موکتی میباشد  این سیستم از اجزای مختلفی مثل لایه اتکا یا بکینگ چمن مصنوعی، نخ چمن مصنوعی و لاتکس تشکیل شده است. برای