چمن مصنوعی

زیرسازی محل نصب چمن مصنوعی

برای یکنواختی، زیبا بودن و همچنین طول عمر یک چمن مصنوعی باید به نحوه و مراحل نصب چمن توجه کرد. زیرسازی نخستین مرحله در مورد نصب چمن مصنوعی میباشد و به سطحی که برای

نگهداری از چمن مصنوعی

برای داشتن چمن مصنوعی زیبا با طول عمر بالا نیاز به نگهداری روزانه و هفتگی از آن می باشد. در نگهداری روزانه چمن میتوان به جارو زدن و برداشتن آشغال ها از بین الیاف آن

نصب چمن مصنوعی

برای یکنواختی، زیبا بودن و همچنین طول عمر یک چمن مصنوعی باید به نحوه و مراحل نصب چمن توجه کرد. زیرسازی نخستین مرحله در مورد نصب چمن مصنوعی میباشد و به سطحی که برای

چمن مصنوعی یا چمن طبیعی

نصب چمن مصنوعی یک تصمیم بزرگ است زیرا از نظر مالی و  اقتصادی خیلی مهم است که در زندگی و در فضای باز خود کدام گزینه را انتخاب کنید. بیش از هر چیزی باید به دنبال

مقاومت و نگهداری از چمن مصنوعی در شرایط برفی و بارانی

الیاف چمن های مصنوعی در مقابل با بارش باران های اسیدی و محیط های قلیایی مقاوم سازی می شوند. از طرف دیگر زمین های چمن مصنوعی زهکشی می شوند و همچنین به علت دارا بودن پشتی

آیا چمن مصنوعی در نور مستقیم خورشید (اشعه فرا بنفش) آسیب می بیند؟

ممکن است، با توجه به حفاظت از اشعه ماوراء بنفش، چمن مصنوعی با کیفیت پایین از بین برود .اکثرا مقاومت و ماندگاری چمن مصنوعی به کیفیت مواد و مقاومت نخ های موجود در تولید آن

چمن مصنوعی و حفظ محیط زیست

  امروزه کشور ایران که از لحاظ جغرافیایی در موقعیت نیمه خشک و خشک قرار دارد با بحث کم آبی و بحران خشکسالی و حفظ منابع آبی روبرو می باشدبحران خشکسالی و کبود آب تنها