چمن ورزشی

ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی

یکی از فاکتور های مهم  و تاثیر گذار در رشد و پیشرفت اکثر رشته های ورزشی داشتن زمین چمن با کیفیت و استاندارد است. پوشش چمن هایی که برای زمین این ورزش ها استفاده می

زهکشی زمین چمن مصنوعی ورزشی

زهکشی زمین چمن مصنوعی از جهت نوع زمین ورزشی و اینکه چه نوع ورزشی در محل مدنظر انجام می گیرد، به دو دسته تقسیم بندی می شود: زهکشی زمین های بازی گلف و زمین های دیگر بازی

چمن مصنوعی فوتبال

در چمن مصنوعی فوتبال یا چمن مصنوعی فوتسال بیشتر دوام بالا و قدرت ضربه پذیری چمن مد نظر می باشد. از آنجایی که در چمن‌های مصنوعی فوتبالی دوام و ضربه‌پذیری آن حائز اهمیت می

چمن مصنوعی در زمین های گلف

گلف ورزشی بر پایه تمرکز می باشد که از پرتاب توپ از یک نقطه مشخص شده آغاز میشود و برطبق قوانین بازی با یک یا چند ضربه متوالی به درون یک سوراخ هدایت میشود، نکته مهم و اصلی

تاريخچه استفاده از چمن مصنوعي ورزشي

مسابقات ورزشي در كل دنيا با شرايط جوي متفاوت در هواي گرم و آفتابي يا هواي سرد و باراني انجام ميگيرد و هر كدام از اين شرايط جوي مي تواند بر روي زمين و عوامل محيطي اثرگذار

چمن مصنوعی ورزشی

اگر به مسابقات ورزشي كه در چمن انجام مي شود مثل فوتسال فوتبال، تنيس، فوتبال آمريكايي توجه كرده باشيد متوجه خواهيد شد كه در خيلي مواقع چمن هاي زير پاي بازيكنان