نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

قرار داد فروش چمن مصنوعی ورزشی گرین فیلد هلند به فدارسیون فوتبال

با توجه به درخواهست سر مربی تیم ملی آقای کیروش مبنی بر استفاده از بهترین ها برای تیم ملی در همین راستا فدارسیون فوتبال ایران برای سالن جدید بدنسازی از چمن مصنوعی ورزشی مخصوص داخل سالنی شرکت هلندی گرین فیلد که نمایندگی این شرکت با شرکت رویال چمن است را خریداری کرد . 
که با تلاشهای شبانه روزی آقای ساکت در تجهیز کردن این سالن مجهز ، مراحل نهایی تکمیل این پروژه ملی بزودی رو به اتمام و بهربردای است که در خبرهای بعدی به صورت کامل شما را در جریان قرار خواهیم داد.