نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

چمن مصنوعی و جام های جهانی

رویال چمن به یک واقعیت می پردازد

جام جهانی زنان کانادا در سال 2015 میلادی روی چمن های مصنوعی برگزار شد. این در حالی بود که از یک سال قبل آن، مسئولین فیفا مدام تحت سوالاتی از این دست قرار می گرفتند که چرا بین فوتبال مردان و زنان تفاوت وجود دارد. در نظر آن ها این باور عامیانه وجود داشت که کیفیت چمن، به صرف مصنوعی بودن پایین است و مسائلی از این دست.

این انتقادها باعث شد تا Jérôme Valcke  یکی از مدیران ارشد فیفا(در آن زمان)، در مقام پاسخگویی درآید و اعلام کند فوتبال مردان هم دیر یا زود روی چمن های مصنوعی برگزار می شود. حال بیایید نگاهی دقیق و عمیق تر به مساله داشته باشیم و این مناقشه ی بین دیدگاه های مختلف را بررسی کنیم.

چمن مصنوعی لزوما به معنی کیفیت پایین نیست

پاسخی که مسئولین فیفا به انتقادها درباره ی جام جهانی زنان کانادا می دادند روشن بود، آب و هوا و شرایط اقلیمی کانادا به گونه نیست که بتوان در آن چمن طبیعی با کیفیت پرورش داد. در نتیجه دو انتخاب وجود داشت، یا بهره گیری از چمن های مصنوعی مدرن و پیشرفته، یا تن دادن به یک دست زمین چمن طبیعی که چنگی به دل نمی زند.

مسلما عقل سلیم سراغ گزینه ی اول می رود. اگر بخواهیم مساله را کمی توسعه دهیم و به شرایط فعلی و آینده ی فوتبالی دنیا تعمیم دهیم باید بگوییم در چمن های طبیعی امروزی، به نوعی تکنولوژی و فناوری پرورش و کاشت چمن های مصنوعی به کار گرفته می شود. یعنی دیگر پرورش زمین چمن به آن صورت نیست که یک زمین به صورت سنتی زیر کشت گیاه رود. این موضوع هم درباره ی زمین های شاخص جام جهانی روسیه صادق است و هم درباره ی جام جهانی 2022 که در قطر برگزار خواهد شد.

البته با توجه به شرایط آب و هوایی قطر، به نظر می رسد همان طور که Jérôme Valcke گفته، دیر یا زود باید منتظر بازی مردان روی چمن های مصنوعی(تر) باشیم.