نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

قیمت چمن مصنوعی مناسب چند ؟

اگر بدنبال چمن مصنوعی با قیمت مناسب هستید به ما زنگ بزنید 
با توجه به ممنوعیت واردات چمن مصنوعی و افزایش قیمت چمن مصنوعی وارداتی و همچنین افزایش قیمت دلار در بازار ایران در هر محصولی شاهد افزایش قیمتها هتسیم منجمله چمن مصنوعی 
شما اگر بدنبال یک چمن مصنوعی با قیمت مناسب و تراکم خوب هستید نیازی نیست در بازار بدنبال جنس های خاص و خارجی باشید 
شما میتوانید با تماس با شرکت رویال چمن و دریافت نمونه چمن مصنوعی با قیمتی مناسب چمن مورد نیاز خود را تهیه کنید .