نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

نکاتی درباره زیرسازی چمن مصنوعی

دو فاکتور زیرسازی و نصب صحیح  و اصولی در، داشتن پوشش چمن مصنوعی با کیفیت و زیبا تاثیر گذارند. قبل از نصب چمن مصنوعی لازم است زیر ساز مناسب برای آن آماده شده باشد. به تمام کارهایی که برای آماده سازی زمین جهت نصب چمن مصنوعی انجام می شود، زیرسازی گویند. چنانچه زیرسازی چمن مصنوعی  به صورت صحیح انجام نشود ، در مرحله نصب کار با مشکل مواجه شده و نهایتا کیفیت کار پایین می آید. در ادامه به بیان نکاتی درباره زیرسازی چمن مصنوعی می پردازیم.

انواع زیر سازی

به طور کلی زیر سازی به دو  صورت انجام می گیرد.

زیرسازی به صورت استحکام یافته یا سخت ( Bound) و زیرسازی به صورت استحكام نیافته یا نرم ( Unbound)

 1. زیرسازی استحکام یافته( سخت) : معمولا این زیرسازی به عنوان بهترین زیرساز محسوب می شود. در زیرسازی سخت از آسفالت، کاشی، سرامیک ، بتن و ... استفاده می شود و طراحی های مخصوص به خود را دارد. زیرسازی سخت ( استحکام یافته ) در دو روش کلی انجام می شود و به راحتی می‌توان چمن مصنوعی را بر روی آنها نصب کرد .

2. زیرسازی استحكام نیافته (نرم ): در این زیرسازی از بتن یا آسفالت استـفاده نمی گردد. این زیرسازی قیمت ارزان تری دارد و محدودیت هایی از جمله موج دار شدن در طول زمان و عدم امکان رفت و آمد وسایل سنگین را دارد.

به طور کلی می توان گفت در طراحی زیرسازی برای ایجاد پوشش با چمن مصنوعی باید موارد مختلفی را در نظر گرفت . برخی از این موارد عبارتند از: توجه به نوع خاک، میانگین شدت بارش سالیانه، اندازه زمین، یخبندان و عمق آن و...

 

برای داشتن زیر ساز اصولی  و اجرای دقیق پوشش چمن مصنوعی از کارشناسان حرفه ای  شرکت رویال چمن کمک بگیرید. شرکت رویال چمن با داشتن  بیش از 170 نمایندگی فعال در کشور آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.

 


نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

نکاتی درباره زیرسازی چمن مصنوعی

دو فاکتور زیرسازی و نصب صحیح  و اصولی در، داشتن پوشش چمن مصنوعی با کیفیت و زیبا تاثیر گذارند. قبل از نصب چمن مصنوعی لازم است زیر ساز مناسب برای آن آماده شده باشد. به تمام کارهایی که برای آماده سازی زمین جهت نصب چمن مصنوعی انجام می شود، زیرسازی گویند. چنانچه زیرسازی چمن مصنوعی  به صورت صحیح انجام نشود ، در مرحله نصب کار با مشکل مواجه شده و نهایتا کیفیت کار پایین می آید. در ادامه به بیان نکاتی درباره زیرسازی چمن مصنوعی می پردازیم.

انواع زیر سازی

به طور کلی زیر سازی به دو  صورت انجام می گیرد.

زیرسازی به صورت استحکام یافته یا سخت ( Bound) و زیرسازی به صورت استحكام نیافته یا نرم ( Unbound)

 1. زیرسازی استحکام یافته( سخت) : معمولا این زیرسازی به عنوان بهترین زیرساز محسوب می شود. در زیرسازی سخت از آسفالت، کاشی، سرامیک ، بتن و ... استفاده می شود و طراحی های مخصوص به خود را دارد. زیرسازی سخت ( استحکام یافته ) در دو روش کلی انجام می شود و به راحتی می‌توان چمن مصنوعی را بر روی آنها نصب کرد .

2. زیرسازی استحكام نیافته (نرم ): در این زیرسازی از بتن یا آسفالت استـفاده نمی گردد. این زیرسازی قیمت ارزان تری دارد و محدودیت هایی از جمله موج دار شدن در طول زمان و عدم امکان رفت و آمد وسایل سنگین را دارد.

به طور کلی می توان گفت در طراحی زیرسازی برای ایجاد پوشش با چمن مصنوعی باید موارد مختلفی را در نظر گرفت . برخی از این موارد عبارتند از: توجه به نوع خاک، میانگین شدت بارش سالیانه، اندازه زمین، یخبندان و عمق آن و...

 

برای داشتن زیر ساز اصولی  و اجرای دقیق پوشش چمن مصنوعی از کارشناسان حرفه ای  شرکت رویال چمن کمک بگیرید. شرکت رویال چمن با داشتن  بیش از 170 نمایندگی فعال در کشور آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز می باشد.