نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی

یکی از فاکتور های مهم  و تاثیر گذار در رشد و پیشرفت اکثر رشته های ورزشی داشتن زمین چمن با کیفیت و استاندارد است. پوشش چمن هایی که برای زمین این ورزش ها استفاده می شود چمن طبیعی و مصنوعی می باشد. اکثر زمین های ورزشی با پوشش چمن طبیعی ، کیفیت خوبی ندارند چون، چمن طبیعی هزینه های بالایی دارد و حفظ  کیفیت آن تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد. به دلیل مشکل زیاد چمن  طبیعی و هزینه بر بودن حفظ کیفیت آن، چمن مصنوعی می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد . امروزه به دلیل ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی استفاده از مورد استقبال بسیاری از رشته های ورزشی قرا گرفته است .

 

دیگر خصوصیات چمن مصنوعی ورزشی

چمن مصنوعی ورزشی با قابلیت پوششی دهی داخل سالن و فضای باز ، خیلی از محدویت های چمن طبیعی را ندارد و هزینه نگهداری آن بسیار کمتر از چمن طبیعی با کیفیت است.

بر روی زمین هایی با پوشش چمن طبیعی در هنگام  بارندگی های شدید و یا در زمان آبیاری نمی توان بازی کرد در صورتی که این موضوع در مورد زمین هایی با پوشش چمن مصنوعی صدق نمی کند.

چمن مصنوعی ورزشی در صورتی که درست انتخاب شود و دارای کیفیت خوبی باشد ، علاوه بر حفظ شادابی و زیبایی زمین ورزش ،کاهش آسیب دیدگی بازیکنان و افزایش کیفیت بازی را به دنبال دارد.

از دیگر دلایل برتری چمن مصنوعی ورزشی بر چمن طبیعی عمر مفید بیشتر در عین داشتن کارآیی بیشتر آن می باشد. مقدار زمان های کاربردی و قابل استفاده از زمین با پوشش چمن مصنوعی چند برابر پوشش چمن طبیعی است. در رشته هایی که پا خور چمن بالا است به دلیل متفاوت بودن بافت چمن مصنوعی ، بافت چمن دچار تخریب نمی شود این در حالی است که چمن طبیعی این ویژگی را ندارد.

در استادیوم های مسقف به دلیل اینکه شرایط لازم برای رشد و حفظ کیفیت چمن طبیعی تامین نمی شود استفاده از چمن مصنوعی بسیار کاربردی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چمن مصنوعی ورزشی با شرکت رویال چمن ، نمایندگی انحصاری برندهای معتبری همچون رویال گرس هلند و گرین فیلد هلند تماس بگیرید.

 


نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی

یکی از فاکتور های مهم  و تاثیر گذار در رشد و پیشرفت اکثر رشته های ورزشی داشتن زمین چمن با کیفیت و استاندارد است. پوشش چمن هایی که برای زمین این ورزش ها استفاده می شود چمن طبیعی و مصنوعی می باشد. اکثر زمین های ورزشی با پوشش چمن طبیعی ، کیفیت خوبی ندارند چون، چمن طبیعی هزینه های بالایی دارد و حفظ  کیفیت آن تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد. به دلیل مشکل زیاد چمن  طبیعی و هزینه بر بودن حفظ کیفیت آن، چمن مصنوعی می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد . امروزه به دلیل ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی استفاده از مورد استقبال بسیاری از رشته های ورزشی قرا گرفته است .

 

دیگر خصوصیات چمن مصنوعی ورزشی

چمن مصنوعی ورزشی با قابلیت پوششی دهی داخل سالن و فضای باز ، خیلی از محدویت های چمن طبیعی را ندارد و هزینه نگهداری آن بسیار کمتر از چمن طبیعی با کیفیت است.

بر روی زمین هایی با پوشش چمن طبیعی در هنگام  بارندگی های شدید و یا در زمان آبیاری نمی توان بازی کرد در صورتی که این موضوع در مورد زمین هایی با پوشش چمن مصنوعی صدق نمی کند.

چمن مصنوعی ورزشی در صورتی که درست انتخاب شود و دارای کیفیت خوبی باشد ، علاوه بر حفظ شادابی و زیبایی زمین ورزش ،کاهش آسیب دیدگی بازیکنان و افزایش کیفیت بازی را به دنبال دارد.

از دیگر دلایل برتری چمن مصنوعی ورزشی بر چمن طبیعی عمر مفید بیشتر در عین داشتن کارآیی بیشتر آن می باشد. مقدار زمان های کاربردی و قابل استفاده از زمین با پوشش چمن مصنوعی چند برابر پوشش چمن طبیعی است. در رشته هایی که پا خور چمن بالا است به دلیل متفاوت بودن بافت چمن مصنوعی ، بافت چمن دچار تخریب نمی شود این در حالی است که چمن طبیعی این ویژگی را ندارد.

در استادیوم های مسقف به دلیل اینکه شرایط لازم برای رشد و حفظ کیفیت چمن طبیعی تامین نمی شود استفاده از چمن مصنوعی بسیار کاربردی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چمن مصنوعی ورزشی با شرکت رویال چمن ، نمایندگی انحصاری برندهای معتبری همچون رویال گرس هلند و گرین فیلد هلند تماس بگیرید.

 


نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی

یکی از فاکتور های مهم  و تاثیر گذار در رشد و پیشرفت اکثر رشته های ورزشی داشتن زمین چمن با کیفیت و استاندارد است. پوشش چمن هایی که برای زمین این ورزش ها استفاده می شود چمن طبیعی و مصنوعی می باشد. اکثر زمین های ورزشی با پوشش چمن طبیعی ، کیفیت خوبی ندارند چون، چمن طبیعی هزینه های بالایی دارد و حفظ  کیفیت آن تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می گیرد. به دلیل مشکل زیاد چمن  طبیعی و هزینه بر بودن حفظ کیفیت آن، چمن مصنوعی می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد . امروزه به دلیل ویژگی های چمن مصنوعی ورزشی استفاده از مورد استقبال بسیاری از رشته های ورزشی قرا گرفته است .

 

دیگر خصوصیات چمن مصنوعی ورزشی

چمن مصنوعی ورزشی با قابلیت پوششی دهی داخل سالن و فضای باز ، خیلی از محدویت های چمن طبیعی را ندارد و هزینه نگهداری آن بسیار کمتر از چمن طبیعی با کیفیت است.

بر روی زمین هایی با پوشش چمن طبیعی در هنگام  بارندگی های شدید و یا در زمان آبیاری نمی توان بازی کرد در صورتی که این موضوع در مورد زمین هایی با پوشش چمن مصنوعی صدق نمی کند.

چمن مصنوعی ورزشی در صورتی که درست انتخاب شود و دارای کیفیت خوبی باشد ، علاوه بر حفظ شادابی و زیبایی زمین ورزش ،کاهش آسیب دیدگی بازیکنان و افزایش کیفیت بازی را به دنبال دارد.

از دیگر دلایل برتری چمن مصنوعی ورزشی بر چمن طبیعی عمر مفید بیشتر در عین داشتن کارآیی بیشتر آن می باشد. مقدار زمان های کاربردی و قابل استفاده از زمین با پوشش چمن مصنوعی چند برابر پوشش چمن طبیعی است. در رشته هایی که پا خور چمن بالا است به دلیل متفاوت بودن بافت چمن مصنوعی ، بافت چمن دچار تخریب نمی شود این در حالی است که چمن طبیعی این ویژگی را ندارد.

در استادیوم های مسقف به دلیل اینکه شرایط لازم برای رشد و حفظ کیفیت چمن طبیعی تامین نمی شود استفاده از چمن مصنوعی بسیار کاربردی است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چمن مصنوعی ورزشی با شرکت رویال چمن ، نمایندگی انحصاری برندهای معتبری همچون رویال گرس هلند و گرین فیلد هلند تماس بگیرید.