نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

نمایشگاه بین المللی ساختمان

حضور رویال چمن در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
چهارمین حضور رویال چمن در نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران  در تاریخ 22 مرداد ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.