نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

نصب چمن ورزشی تایگر

نصب و راه اندازی چمن ورزشی دهیاری مزیجان استان فارس 
با تلاش و پیگیری های دهیار و فرماندار شهرستان مهر استان فارس زمین چمن مزیجان با همکاری شرکت رویال چمن راه اندازی و مورد بهر برداری اهالی قرار گرفت . 
چمن این ورزشگاه از چمن تایگر انگلیس استفاده شده .