نمایندگی رویال گرس، نمایندگی Royal Grass ، نمایندگی RoyalGrass، نمایندگی انحصاری رویال گرس ایران

چمن مصنوعی ورزشی دارلمیزان

نصب و اجرای چمن مصنوعی ورزشی تایگر در شهرستان مهر استان فارس در روستای دارالمیزان
به همت اهالی و دهیاری دارالمیزان استان فارس یک زمین چمن مصنوعی به مساحت 1150 متر مربع احداث و مورد بهربرداری قرار گرفت 
چمن این ورزشگاه از شرکت رویال چمن تامین شده است که توسط آقای آذریار نصب و راه اندازی شده است 
قابل ذکر است که چمن مصنوعی بکار رفته در این ورزشگاه از نوع تایگر انگلیس بوده.